Back Loin Fat
Back Loin Fat
RM 10.00
Pork Loin Skin
Pork Loin Skin
RM 4.00
PORK FRESH BLOOD
PORK FRESH BLOOD
RM 4.00
Pork brain
Pork brain
RM 3.90
Pig spleen
Pig spleen
RM 3.90
Pork Head Skull
Pork Head Skull
RM 3.00
Salted blood cube
Salted blood cube
RM 6.00
Pork larynx 6pcs
Pork larynx 6pcs
RM 5.00
Pork Head (whole)
Pork Head (whole)
RM 35.00
Pig ear (2pcs)
Pig ear (2pcs)
RM 10.00
Pork mask (whole)
Pork mask (whole)
RM 10.00
Pork small intesine
Pork small intesine
RM 7.00
Pork colon (clean)
Pork colon (clean)
RM 8.00
pork Rectum£®clean£©
pork Rectum£®clean£©
RM 10.00
Pork Heart Whole
Pork Heart Whole
RM 4.00
Cutting Fat
Cutting Fat
RM 5.50
Uterus
Uterus
RM 9.00
Pork Tongue
Pork Tongue
RM 4.50
Sweet Runner
Sweet Runner
RM 9.00
pork Stomach
pork Stomach
RM 15.90
Pork Liver Sliced
Pork Liver Sliced
RM 3.00
Pork Kidney (2pcs) Trim
Pork Kidney (2pcs) Trim
RM 6.00
Heart Sliced
Heart Sliced
RM 6.90
Switch To Desktop Version